Komunikaty

PLANY OGÓLNE GMIN

Zgodnie z reformą planistyczną – ustawą z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw każda gmina powinna opracować i przyjąć do końca 2025 r. tzw. plan ogólny, w przeciwnym razie po 1 stycznia 2026 r. co do zasady nie będzie możliwości uchwalenia nowego lub zmiany obowiązującego planu …

PLANY OGÓLNE GMIN Read More »

KOMUNIKAT – ZAKAZ PARKOWANIA

Przypominamy, że obowiązuje absolutny zakaz parkowania w alejkach! (regulamin PZD § 68 pkt. 7).  Wjeżdżamy załadowujemy/wyładowujemy i wyjeżdżamy!

SZKOLENIE HYBRYDOWE DLA NOWYCH DZIAŁKOWCÓW

Okręgowy Zarząd Warmińsko-Mazurski PZD w Olsztynie przekazuje terminy szkoleń hybrydowych (online lub stacjonarne) dla nowych działkowców na rok 2024. Działkowcy mogą uczestniczyć w szkoleniu online jak również osobiście w biurze OZPZD Olsztyn ul. Mikołaja Kopernika 39 w Olsztynie. Terminy szkoleń hybrydowych dla Nowych Działkowców w roku 2024: 1)    22 i 23 maja w godzinach 16:30-20:30 2)    26 i 27 czerwca w godzinach 16:30-20:30 3)    25 i 26 września w godzinach 16:30-20:30 …

SZKOLENIE HYBRYDOWE DLA NOWYCH DZIAŁKOWCÓW Read More »

OBOWIĄZKOWA SEGREGACJA ŚMIECI

Szanowni Działkowcy!Zarząd ROD „Słoneczna Polana” jeszcze raz przypomina, że na naszym ogrodzie obowiązuje segregacja śmieci dotyczy to wszystkich działkowców!!! MONITORING Zarząd ROD „Słoneczna Polana” w oparciu o przepisy § 22 Regulaminu ROD, realizując liczne sygnały, mając na uwadze problemy z dodatkową i kosztowną wywózką śmieci oraz poprawą gospodarki odpadami, w pierwszej kolejności monitoruje miejsca wyrzucania śmiecinie tylko przez działkowców. …

OBOWIĄZKOWA SEGREGACJA ŚMIECI Read More »

OPŁATY OBOWIĄZUJĄCE W SEZONIE 2024

Szanowni Działkowcy, Walne Zebranie z dnia 11 maja 2024 roku uchwaliło opłaty obowiązujące w sezonie 2024, które należy wnieść w nieprzekraczalnym terminie do 30 czerwca 2024 r. W opisie przelewu należy podać nr działki oraz tytuł należności np. opłata za działkę lub energię elektryczną. Dziękujemy! Zarząd ROD

KONIECZNOŚĆ AKTUALIZACJI DANYCH TELEADRESOWYCH DZIAŁKOWCÓW!

Szanowni Państwo! Zarząd ROD Słoneczna Polana w Olsztynie przypomina o konieczności aktualizacji danych teleadresowych, tj.: adresów e-mail, adresów zamieszkania i korespondencyjny oraz numeru telefonu.W obecnych czasach jest to najszybsza i najbardziej efektywna forma kontaktu, a stwierdzamy wiele przypadków, kiedy nie możemy porozumieć się z działkowcami z powodu błędnie podanych lub nieaktualnych adresów poczty elektronicznej, adresów zamieszkania lub numerów telefonu.Informacje …

KONIECZNOŚĆ AKTUALIZACJI DANYCH TELEADRESOWYCH DZIAŁKOWCÓW! Read More »

DZIAŁKOWCY WYBRALI NOWY ZARZĄD

Szanowni Działkowcy! Dnia 11 maja 2024 r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze. Uczestniczyło w nim 62 działkowców. W II części zebrania ustępujący Zarząd podsumował pięcioletni okres kadencji. Działkowcy dyskutowali o bieżących problemach dotyczących funkcjonowania naszego Ogrodu podejmując stosowne uchwały. Następnie odbyły się wybory do 7 osobowego Zarządu oraz 3 osobowej Komisji Rewizyjnej. Po osobowym  …

DZIAŁKOWCY WYBRALI NOWY ZARZĄD Read More »