O nas

Godziny dyżurów Zarządu ROD Słoneczna Polana:
Biuro Zarządu jest czynne w każdą sobotę od 14.05.2022 r. do 17.09.2022 r. w godzinach od 1200 do 1400.
Dyżury w biurze pełnią członkowie Zarządu ROD, zgodnie z ustalonym harmonogramem. 
Wszelkie ewentualne zmiany w terminach i godzinach dyżurów będą umieszczane na tablicach ogłoszeń oraz na bieżąco na stronie internetowej.

Skład zarządu ROD Słoneczna Polana:

Imię i nazwiskoFunkcjaTelefon
Tomasz Zmudczyńskiprezes513 197 869
Zbigniew Wołkowiczwiceprezes  
Adam Kordalskiskarbnik 
Lila Tomczyk-Górskasekretarz 
Włodzimierz Karasekczłonek 
Krzysztof Romańczukczłonek 
Jan Korulczykczłonek 

Skład komisji rewizyjnej:

Imię i nazwiskoFunkcja
Ewa Kozłowskaprzewodnicząca
Marzena Skoczczłonek
Grażyna Jarzębińskaczłonek

Księgowa: Wiesława Ratajczak, telefon: 606 262 647

Mapa ogrodów: