Adres:
ul. Św. Franciszka z Asyżu b/n

Adres korespondencyjny:
ROD SŁONECZNA POLANA
10-001 Olsztyn
Skr. pocztowa 217

NIP: 739-30-18-241

Telefon: 
Prezes: 513 197 869
Księgowa:  606 262 647

Numer konta bankowego:
WMBS
52 8858 0001 2001 0000 2118 0501