Prawo

Ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych

Ustawa reguluje zasady zakładania, funkcjonowania i likwidacji rodzinnych ogrodów działkowych, prawa i obowiązki działkowców, zasady ich zrzeszania się oraz zadania organizacji działkowców.

Regulamin

Regulamin ROD jest podstawowym dokumentem obowiązującym w ogrodach działkowych. Normuje on m. in. zagadnienia dotyczące funkcjonowanie ogrodu, jego zagospodarowanie, zasady użytkowania działki, a także zasady korzystania z terenu ogólnego i infrastruktury ogrodowej.
Regulamin obowiązuje wszystkich przebywających na obszarze rodzinnego ogrodu działkowego.
Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z regulaminem ROD, którego treść przedstawiamy poniżej.

Regulamin Rodzinnego Ogrodu Działkowego uchwalony 28 czerwca 2018 roku obowiązujący od 1 stycznia 2019 roku