KONIECZNOŚĆ AKTUALIZACJI DANYCH TELEADRESOWYCH DZIAŁKOWCÓW!

Szanowni Państwo!

Zarząd ROD Słoneczna Polana w Olsztynie przypomina o konieczności aktualizacji danych teleadresowych, tj.: adresów e-mail, adresów zamieszkania i korespondencyjny oraz numeru telefonu.
W obecnych czasach jest to najszybsza i najbardziej efektywna forma kontaktu, a stwierdzamy wiele przypadków, kiedy nie możemy porozumieć się z działkowcami z powodu błędnie podanych lub nieaktualnych adresów poczty elektronicznej, adresów zamieszkania lub numerów telefonu.
Informacje o zmianach prosimy przekazywać do Biura Zarządu lub na adres e-mail: 
sonecznapolana@wp.pl

(według § 9 ust. 2 pkt 7, oraz § 81 regulaminu ROD – działkowiec ma obowiązek zgłaszania zmiany danych osobowych tj. adresu zamieszkania i korespondencyjny, numeru telefonu oraz e-mail).

Dziękujemy!

Zarząd
ROD