SZKOLENIE HYBRYDOWE DLA NOWYCH DZIAŁKOWCÓW

Okręgowy Zarząd Warmińsko-Mazurski PZD w Olsztynie przekazuje terminy szkoleń hybrydowych (online lub stacjonarne) dla nowych działkowców na rok 2024. Działkowcy mogą uczestniczyć w szkoleniu online jak również osobiście w biurze OZ PZD Olsztyn ul. Mikołaja Kopernika 39 w Olsztynie.

 Terminy szkoleń hybrydowych dla Nowych Działkowców w roku 2024:

1)    22 i 23 maja w godzinach 16:30-20:30

2)    26 i 27 czerwca w godzinach 16:30-20:30

3)    25 i 26 września w godzinach 16:30-20:30

4)    28 i 29 listopada w godzinach 16:30-20:30

Zapisy na szkolenie przyjmowane są tylko drogą elektroniczną na adres olsztyn@pzd.pl

Przed spodziewanym terminem szkolenia, na podany w zgłoszeniu adres e-mail zostanie wysłany link do spotkania.

Informujemy, że zgodnie z Uchwałą Nr 2/XXIX/2019 Krajowej Rady PZD z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia „Otwartego Programu Oświatowego PZD” szkolenia dla nowych działkowców są dwuetapowe: w zakresie podstawowym (8 godzin) oraz fakultatywnym jako specjalistyczne szkolenie uzupełniające. 

Nowi działkowcy mają obowiązek uczestniczenia w szkoleniu podstawowym, udział w szkoleniu specjalistycznym jest dobrowolny. Działkowcy mają możliwość wyboru miedzy szkoleniem stacjonarnym a szkoleniem online. Zakres materiału, w obydwu formach szkolenia jest identyczny.

Szkolenie jest bezpłatne, jednorazowe i trwa dwa dni po 4 godziny.