OPŁATY OBOWIĄZUJĄCE W SEZONIE 2024

Szanowni Działkowcy,

Walne Zebranie z dnia 11 maja 2024 roku uchwaliło opłaty obowiązujące w sezonie 2024, które należy wnieść w nieprzekraczalnym terminie do 30 czerwca 2024 r.


W opisie przelewu należy podać nr działki oraz tytuł należności np. opłata za działkę lub energię elektryczną.

Dziękujemy!

Zarząd 
ROD